Welkom VGW Diensten Contact

Copyright Arbovollering - Webdesign Graphic Sound

Om de kans op excessen tegen te gaan is een praktisch en uitvoerbaar VGW-beleid van wezenlijk belang. Een werkgever dient aan de volgende verplichtingen te voldoen:

 

  Er dient een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) aanwezig te zijn als u minder dan 25 werknemers in dienst heeft. Heeft u meer dan 25 medewerkers dan dient de RI&E ook getoetst te zijn.

  Er dient een ongevallen procedure en een ongevallen register aanwezig te zijn.

  U dient te beschikken over een goed opgeleide en geoefende bedrijfshulpverleningsorganisatie voor het bestrijden van calamiteiten.

 Er dient een preventiemedewerker aanwezig te zijn.

 Er dient een procedure psychische en sociale veiligheid en voorkomen van geweld en intimidatie aanwezig te zijn.

  U dient te voldoen aan het gestelde in de wet ‘poortwachter’ ten aanzien van het begeleiden van arbeidsongeschikte medewerkers (zieken)